Kőszeg Chernel utca 14. H-9730
+36/94/200-520

A KRAFT – ’Kreatív város – fenntartható vidék’ koncepció olyan új, innovatív regionális fejlesztési koncepció, amely abból indul ki, hogy a fejlesztések és beruházások sikerének a záloga, hogy egy adott térség meghatározó gazdasági, önkormányzati és akadémiai szereplői hatékonyabban együttműködjenek.

A KRAFT koncepció a fenntartható fejlődést az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatóság harmóniájaként értelmezi. Fontos eleme a “puha tényezők” –  a kreativitás, innovációs képesség, új tudás létrehozása és hatékony átadása, a bizalom, az együttműködési figyelembe vétele és összehasonlíthatóvá tétele.

A KRAFT koncepció gyakorlati alkalmazásának fontos eszköze a KRAFT index. A KRAFT-index városok, városegyüttesek és regionális környezetük integrált fejlődési tendenciáit, hálózatosodásukat, fontosabb szereplőik együttműködési készségét és kapacitásukat kimutató, kreativitásuk potenciálját jelző, összehasonlításra alkalmas komplex mutatószámrendszer.

A KRAFT koncepció három fontos potenciálra épít:

 • Kreativitás és innovációs potenciál, amely a megszokott gondolkodást túlhaladva, a „dobozból kilépve” az új ötletek, új megoldások révén biztosítja a fejlődést.
 • Kapcsolati tőke, hálózati potenciál, amely a fejlesztésekhez szükséges együttműködések bázisát képezi.
 • Fenntarthatósági potenciál, amely a fejlesztések társadalmi, gazdásági és környezetvédelmi fenntarthatóságát garantálja.

 

E három potenciált a következő kulcsterületeken azonosított mutatókkal méri:

 • gazdaság
 • kormányzás
 • társadalmi vitalitás
 • egészség
 • kultúra
 • hálózatosodás
 • természetes és épített környezet
 • oktatás, tanulás