Kőszeg Chernel utca 14. H-9730
+36/94/200-520

A KRAFT – ’Kreatív város – fenntartható vidék’ koncepció olyan új, innovatív regionális fejlesztési koncepció, amely abból indul ki, hogy a fejlesztések és beruházások sikerének a záloga, hogy egy adott térség meghatározó gazdasági, önkormányzati és akadémiai szereplői hatékonyabban együttműködjenek. A szakirodalomban található esettanulmányok a sikeres fejlesztések fontos előfeltételének tekintik e hármas összefogást

A KRAFT-index városok, városegyüttesek és regionális környezetük integrált fejlődési tendenciáit, hálózatosodásukat, fontosabb szereplőik együttműködési készségét és kapacitásukat kimutató, kreativitásuk potenciálját jelző, összehasonlításra alkalmas komplex mutatószámrendszer.

A KRAFT koncepció három fontos potenciálra épít az eddigi kutatásaink alapján:

ü  Kreativitás és innovációs potenciál, amely a megszokott gondolkodást túlhaladva, a „dobozból kilépve” az új ötletek, új megoldások révén biztosítja a fejlődést.

ü  Kapcsolati tőke, hálózati potenciál, amely a fejlesztésekhez szükséges együttműködések bázisát képezi.

ü  Fenntarthatósági potenciál, amely a fejlesztések társadalmi, gazdásági és környezetvédelmi fenntarthatóságát garantálja.

E három potenciált a következő kulcsterületeken azonosított mutatókkal méri:

  1. gazdaság
  2. kormányzás
  3. társadalmi vitalitás
  4. egészség
  5. kultúra
  6. hálózatosodás
  7. természetes és épített környezet
  8. oktatás, tanulás

 

A KRAFT-index fejlesztésénél használt módszerek

A teljes KRAFT-index konkrét kialakítására, az ezzel kapcsolatos komplex vizsgálatokra először Veszprém városában került sor. A „KRAFT-index Veszprém” projekt munkáit 2017 elején kezdtük meg.

Hard indikátorok:

A hard indikátorok a KRAFT index azon mutatóit jelentik, amelyek meglévő adatbázisokból kinyerhető adatok bázisán felállíthatók.

Soft indikátorok 

– lakossági kérdőív

– önkormányzati interjú és adatlap

– vállalati kérdőív