Kőszeg Chernel utca 14. H-9730
+36/94/200-520

• Kisvárosok reneszánsza: A kőszegi példa / Szerk. Miszlivetz Ferenc

A kreatív város olyan hely, amely erős történelmi hagyományokkal rendelkezik, ahol virágzik a művészet és a kultúra, ahol a lakosoknak kreatív és változatos önkifejezési eszközeik vannak. Olyan város, mely nagy teret enged az egyéni képzeletnek, és a széles körű társadalmi befogadás/elfogadás által hatékony párbeszédet tesz lehetővé az identitás, a jogok, a különböző vallások és az általános társadalmi jólét tekintetében.

“… a tudás és a kreativitás fontos hajtóereje lehet a helyi gazdaság fejlődésének mind a fejlett nyugat-európai, mind a kevésbé fejlett és gyökeresen eltérő történelmi-politikai-gazdasági múlttal rendelkező közép-európai országokban. Az új világtrend Kőszeget is elérte.” /Szemző Hanna és Tönkő Andrea/

“A városok és közösségeik életében meghatározó szerepe van egyedi identitástudatuknak; (..). A történeti épületek – fizikai mivoltukkal, állandóságukkal, valóságos és szimbolikus jelenlétükkel – éppen ennek az önazonosságnak a legfontosabb látható (és amellett különböző funkciókra használható) attribútumai.” /Fejérdy Tamás és Z. Karvalics László/

“A lassú turista messziről elkerüli a tömegek által látogatott desztinációkat, eredeti, autentikus élményekre vágyik. Nem egyszerűen várost néz megtekintve a kötelező listát, hanem megéli a helyet. Nem standardizált ételeket fogyaszt, hanem helyi specialitásokat helyi alapanyagokból.” /Ernszt Ildikó/

A kötet szerzői: Bokányi Péter, Ernszt Ildikó, Fejérdy Tamás, Gyurácz-Németh Petra, Kiss András, Lőrincz Katalin, Szabó Lajos, Szemző Hanna, Tönkő Andrea, Z. Karvalics László, Zilahy Gyula

A kötet tanulmányai a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0006 projekt keretében jöhettek létre.

Tartalomjegyzék

2016

462 oldal

978-615-8052-90-0

Ár: 2490 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, aminek költségei a vásárlót terhelik.

 

• Élni és dolgozni a digitális világban / Szerk. Gaál Zoltán

“A kötetben megjelent  tanulmányok lényegében a szigmoid görbe  – amely egy elfektetett  S alakú görbe – bázisán keletkezett második görbe szerinti gondolkodás szellemiségében íródtak. A kisebb méretű szervezetek, így a vállalkozások is, egykor átlagosan 40 évig működtek, majd megszűntek, vagy akvizíció áldozatai lettek. Mára ez az idő jelentősen, egyes becslések szerint 10 évre csökkent. A görbe sebessége gyorsuló, az informatika szerepének további erősödése, az exponenciális technológiai fejlődés, és a tudás felezési idejének csökkenése eredményeképpen. Az első görbe sikere miatt előfordulhat, hogy nem vesszük észre az új technológiában vagy egy új piacban rejlő lehetőségeket. Az új technológia mindennap új görbékre kínál esélyt.

Az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a kormányok, valamint a vállalkozások kihívása abban rejlik, hogy ezeket észrevegyék, megragadják és kerüljék a bomlasztó innováció problémáját. A kötet tanulmányai a változásokkal kapcsolatos társadalmi, foglalkoztatási, oktatási és szervezeti problémákat összegzik és rávilágítanak a paradigmaváltás szükségességére. A kötet egyik fontos üzenete, hogy az üzleti életben önmagunkkal is versenyezni kell, akár meglévő termékeinket és szolgáltatásainkat is fel kell áldozni. Ezért szánjuk el magunkat akkor, amikor még minden rendben van.” (A szerkesztő)

2018.

240 oldal

978-615-5742-04-0

Ár: 2400 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap az info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

 

• Berkesné Rodek Nóra – Birkner Zoltán – Ernszt Ildikó: Köldökzsinór : A Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok sikerének és megtartó erejének kulcstényezői

A globalizáció “szedi áldozatait”, a fejlett országok kis- és középvárosainak létszáma folyamatosan csökken. Az általunk vizsgált, a Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok is érzik ennek a világméretű versenynek a hatásait, amit többek között a fiatalok elvesztése mellett ezen települések iránti érdeklődés csökkenését is eredményezi. A szerzők jelen kötetben a városok sikerének kérdéskörét járják körbe, majd bizonyos elemeket a hasonló méretű településeken érzékelhető jelentőségük miatt részletesen megvizsgálnak – így a városok közötti együttműködések, az identitás és a fiatalok városban tartásának kérdéseit.

A városok közötti együttműködésnek Magyarországon még van hova fejlődnie és erősödnie, mert látszólag sok együttműködő partnerrel rendelkeznek, azonban igazán intenzív, gyümölcsöző, stratégiai együttműködést csak kevés településsel folytatnak. A városok sikerének fontos feltétele, egyben eredménymutatója a fiatalok megtartása, melynek egyik eszköze lehet a kötődés és az identitás erősítése.

A szerzők célja az, hogy tükröt mutassanak a városvezetők és a döntéshozók számára, egyben útmutatót is megfogalmazzanak a kutatási eredmények alapján. A sikerhez azonban ebbe a tükörbe bele is kell nézni. Ehhez nem csak bátorság kell, hanem egy olyan nyitott menedzsment szemlélet, mely képes az eddigi mintákat félretenni, és a város adottságainak megfelelő stratégiát kialakítani. Egy olyan stratégiát, mely illeszkedik a jövő generációjának szemléletéhez és igényeihez, és érdekes lehet a globális térnek. Könyvünk célja végigkísérni a “bátrakat” egy új szemlélettel kikövezett, a sikerhez vezető úton, és tarisznyájukba tenni egy olyan receptet, modellt, amely köldökzsinórként köti össze a várost és érintettjeit.

Tartalomjegyzék

2017
198 oldal
987-615-5742-03-3

Ár: 2400 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap az info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

 

• Ernszt Ildikó – Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta: A települési együttműködések elmélete és gyakorlata : a Pannon Városok Szövetségének példája

A 21. században már a városok írják a történelmet. Egyre fontosabb egységekké válnak, amelyek sok tekintetben önállóan döntenek sorsukról. A városok már régen felismerték az összefogásban rejlő erőt és szövetségekbe tömörülnek; együttműködnek egymással a legváltozatosabb módokon és formákban világszerte, amiből sok hasznuk származik. Ezekről az együttműködésekről. azok típusairól, a siker kulcsáról kívánnak a szerzők egy képet adni; a fentiek igazolására számos jó gyakorlatot is összegyűjtve. A városok közötti együttműködés témáját körüljárva a testvértelepülési kapcsolatok – melyek a városok közötti együttműködések első tipikus formái voltak – elemzése sem maradhat el, hiszen olyan tanulságokat rejtenek, amelyeket érdemes megismerni, mielőtt az érintettek más kapcsolati háló építésébe kezdenek. A kutatásba a Pannon Egyetem érdekeltségi körébe tartozó városok szövetségének, a Pannon Városok Szövetségének (PVSZ) tagtelepüléseit vonták be. Ezeknek a városoknak a fejlesztési tervei is áttekintésre kerültek, majd közös irányokat vázoltak fel számukra, melyek alapján akár közös projektjavaslatok is készülhetnek a jövőben.

Jelen kötetben a térségi logikát követve a szerzők tovább kiindulási pontokat vázoltak fel a PVSZ újjászervezésére. Egyik céljuk az volt, hogy a Pannon Városok Szövetségének megújulását támogassák, azonosítsák az aktuális problémákat, és kísérleteket tegyenek egy egységes szubrégió, szövetség meghatározására; ezen kívül az érintett városoknak támpontokat nyújtsanak a struktúra és a tartalom vonatkozásában, hiszen a fenti települések kooperációjának tartalommal való megtöltésével nemcsak az érintett városok, de az egész szubrégió is csak nyerhet.

Tartalomjegyzék

2017
182 oldal
987-615-5742-02-6

Ár: 2400 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap az info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

 

• Nagy Judit: Társadalmi innováció a pannon városokban I.

Értékes tanulmánnyal gazdagodott a terület-, város- és közösségfejlesztéssel foglalkozó szakirodalom. Napi munkájukhoz komoly segítséget kapnak a komplex fejlesztési koncepciók érdekgazdái és érintettjei, mivel a szerző nemcsak összefoglalja benne saját, felsőoktatási kutatócsoportokban végzett két évtizedes munkájának eredményeit, hanem közreműködőként bemutatja a pannon térségben megvalósított innovatív projekteket, és következtetések levonásával adaptálható mintákat vázol fel rugalmas partnerségi hálók létrehozásához.

Nagy Judit empirikus vizsgálatokra alapozva, meggyőzően érvel amellett, hogy a pannon városok történelmi tapasztalatuk, kultúrájuk, innovációs készségük és hálózati kapcsolataik alapján ideális környezetet jelentenek a pannon térség felemelkedéséhez. Potenciálisan megvan ehhez az a szimbolikus tőkéjük, képességük, mellyel a térségi immateriális tőkeformáit fizikai tőkejavakká tudják formálni, generálni tudják a térség versenyképességének erősödését.

A tanulmány a térség szimbolikus tőkéjét “pannon genius”-ként nevesíti, hivatkozással korábbi forrásokra. Részletesen foglalkozik a szimbolikus területi tőkének a jelentésével és a lokális társadalmat integráló szerepével. Értékorientációs felmérések, konferenciák, “best practie” prezentációk alapján mozaikszerűen rajzolódnak ki azok a fontos tartalmi és vizuális identitáselemek, amelyekre a tudatos tervezéssel felépíthető a pannon brand – állítja hitelesen és hihetően a szerző, aki a 90-es évektől, a kommunikációs és a PR-képzések indulásától kezdve főiskolai, egyetemi oktató és a K+F projektek egyik legelismertebb szakértője.

Nagy Judit munkája egy jövőképet épít fel a távoli múlt értékeit idézve, s közben megfogalmazza a jelen feladatait, amelyek csak új gondolkodási keretben, új struktúrájú tudással oldhatók meg.

Melegen ajánlom a tanulmányt a terület-, település- és közösségfejlesztési szakembereknek, kulturális menedzsereknek, művelődésszervezőknek kézikönyveként; az önkormányzatok alkalmazottainak mint kiskátét, amelyből válaszokat kaphatnak a közösségi hálózatok építésével kapcsolatos kérdéseikre. Ajánlom a szakképzés és a felnőttképzés területén dolgozóknak az elméletet és a gyakorlatot plasztikusan bemutató tananyag céljára. /Dr. Nyárádi Gáborné/

Tartalomjegyzék

2017
170 oldal
987-615-80529-9-3

Ár: 2400 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap az info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

 

• Markovits Szabina: A KRAFT bennünk van : Regionális fejlesztési stratégia elemzése Kőszeg város példáján

A város- és régiófejlesztés sokféle módja létezik. Számos irányzat, felfogás, modell és módszer ismert ebben a témakörben. A KRAFT – kreatív város, fenntartható vidék-program nemcsak egy az ismert megközelítések  és modellek közül, hanem jóval több annál. Úgy próbálja meg a fejlesztési irányokat kijelölni és megvalósítani, hogy egyrészt kihasználja a városban, régióban meglévő kreatív és innovatív potenciálokat, másrészt a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve a lakosság, a civil társadalom, a kormányzat és az önkormányzat, valamint a gazdasági élet szereplőinek együttműködésére épít. A jövő alakítása, építése tehát nem szigetszerűen jön létre, hanem kreatív, fenntartható, kooperáció-orientált fejlesztések által. (…)

E könyv jelentősége abban rejlik, hogy visszaadja a KRAFT-program lényegét, megmutatja, hol tartanak a fejlesztések, mi valósult meg az eddigi elképzelésekből, és mi várható a jövőben. Objektív és őszinte művet olvashatunk, hiszen a szerző az eredmények, a sikerek mellett rámutat a problémákra, a nehézségekre, hiányosságokra is. Ez csak tovább növeli a könyv értékét.

A szerző kőszegi lakosként számos orgánumon keresztül maga is tájékozott az éppen aktuális fejleményekről, valamint értesül a helyiek megítéléséről is. Számára, ami leginkább érdekes, annak a vizsgálata, hogyan valósul meg a helyiek összefogása. Az empirikus vizsgálatok két érintett csoportot szólít meg: a lakosságot és a program kulcsszereplőit. Mindkét felmérés alátámasztja az eddig leírtakat, de előre is vetíti: ha megyünk tovább kitartóan a megkezdett úton, révbe fogunk érni!

(Részlet az előszóból, írta Szabó Lajos)

Tartalomjegyzék

2017
99 oldal
987-615-5742-00-2

Ár: 1500 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap az info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

 

• “Jót, s jól” : 26 tanulmány a fenntarthatóságról / Szerk. Bodor Mónika, Kerekes Sándor, Zilahy Gyula

A kötetben megjelent tanulmányok és az alapjukat képező kőszegi konferencia előadásai korunk talán legégetőbb kérdéskörét, a gazdasági-társadalmi fejlődés fenntarthatóságának és hatékonyságának természeti, ökonómiai kritériumait vetették alá alapos elemzésnek. A tudományosság igénye egyaránt sajátossága minden tanulmánynak, ugyanakkor a szakmailag megalapozott javaslatok tekintetében jelentősek a különbségek az alkotógárda tagjai között. Ez a volatilitás, ami természetes jellemzője a gazdaság, a tudomány, az oktatás, a közigazgatás különböző terrénumain tevékenykedő személyiségeknek, nagyban hozzájárul a kötet gazdag gondolatiságához, a megoldások, javaslatok differenciáltságához.

A tanulmányokat jegyző kutatók – s e tekintetben csatlakozik hozzájuk a lektor is – bíznak abba, hogy a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos hazai tapasztalatok arra ösztönzik a helyi és az országos politika képviselőit, hogy komplexitásra törekedjenek, a burjánzó sztereotípiáktól elszakadva kezeljék a a fejlődés szükségszerűen megjelenő és kiéleződő ellentmondásait, koncentrálva a szubszidiaritás és a reziliencia elveire.

Írásaikban többen is érintettek a helyi szükségletekre termelő gazdaság működtetésének, fenntartásának differenciált szempontrendszerét, a célrendszer komplexitását. A lokális igények kielégítése gyakran nem hatékony nemzetközi összehasonlításában, az erre termelő szerveztek árui nem lennének versenyképesek a világpiacon, de munkahelyeket, és jövedelmet biztosítanak a környékbeli, gyakran képzettségi hátrányban lévő lakosságnak, azaz egyértelműen megőrzendő értéket képviselnek. /Oroszi Sándor/

Tartalomjegyzék

2017
296 oldal
987-615-80529-8-6

Ár: 2400 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap az info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.

 

• Z. Karvalics László: Okos városok, kérdő- és felkiáltójelekkel (Tudósítás két kőszegi KRAFT-évről)

Mi a baj az okos város fogalmával?

Központosítás-párti, a technológiától remél megváltást, különböző településekre hasonló megoldásokat tukmálna rá, univerzalista, nagyváros-központú, üzlet-vezérelt. Az okos várossal foglalkozó szakmai-tudományos háttérmunka egyoldalú, a mai okos város programok nagy része egyenlőtlenség-fokozó hatású, a polgárok ellenőrzésének magasabb szintjét teremtheti meg, a sebezhetőség növekedéséhez vezet, a könnyen bevezethető és alkalmazható megoldások miatt csökkentheti a lakosság aktivitását.

A könyv az okos város irodalomban használt tipikus jellegzetességekből a ‘jó várostól’ elvárt sajátosságokat formál. Az okos megoldásokkal élő város legyen alkalmazkodó, fenntartható, egészséges, biztonságos, kreatív és innovatív, együttműködésen alapuló, igazságos, nyílt, multikulturális, hálózatba kapcsolt. A lényeg pedig nem a mesterséges intelligencia, hanem a felhasználható tudások teremtése, alkalmazása, gyarapítása, megosztása. Együttesen: a tudás kormányzása.

Az áttekintés térben és időben több tucat helyszínre vezet. Bécstől Raguzáig, Cesky Krumlovtól Nyíregyházáig, Szegedtől Pápateszérig számtalan méretű és helyzetű települést emel egy-egy pillanatra a látótérbe, bemutatva az előttük álló kihívások, lehetőségek és megoldások legizgalmasabbjait. Különös alapossággal időzik Kőszeg, Keszthely és Zalaegerszeg, a Pannon régió emblematikus városai körül – hiszen a szerző két ösztöndíjas ciklust töltött abban a kőszegi szellemi műhelyben (ISES, majd iASK), amelynek egyik legfontosabb kutatási programjához és valóságalakításba forduló gyakorlatához (“Kreatív város, fenntartható vidék”, KRAFT) csatlakozott. Azt vizsgálta, miként ölthetnek alakot a tudás jelenségcsaládjától, mint kályhától elindulva új megközelítésmódok a jövő településeinek és közösségeinek fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban, hogyan segíthetnek innovatív megoldások mindezt, s miként “fordíthatóak le”, válnak alkalmazhatóvá a gyakorlatban tudományos műhelyekben megfogalmazódó felismerések és módszertanok – és nem csak Kőszeg vagy a Nyugat-Dunántúl települései számára.

Tartalomjegyzék

2017
175 oldal
987-615-80529-5-5

Ár: 2980 Ft

A könyv megvásárolható a kitöltött és aláírt megrendelőlap az info@iask.hu e-mail címre való megküldésével. A megvásárolni kívánt kötetet postán juttatjuk el, ennek költségei a vásárlót terhelik.